fbpx

Kurz sebapoznania

Kurz sebapoznania

Poznať samých seba je veľmi dôležité – pre úspech v živote, pre voľbu správneho povolania, ale  aj pre výber vhodného životného partnera, či pre radosť z každého dňa.  To, kým skutočne sme a do akej miery si to uvedomujeme, je základom našej budúcnosti. Čím viac sa poznáme, tým lepšie vieme využiť potenciál, ktorý sa v nás skrýva.

Prvý krôčik k sebapoznaniu urobili v rámci prvého workshopu žiaci 1. G, 2. G a 1. H s pomocou školskej psychologičky Kataríny Jankovej a výchovnej poradkyne Zuzany Borákovej.

(text a foto: Mgr. Z. Boráková, Mgr. K. Janková)