fbpx

Piaristická online konferencia

Piaristická online konferencia o internacionalizácii piaristických škôl organizovaná pri príležitosti Erasmus day 14.10.2021

Hlavným organizátorom konferencie bol p. Domonkos Mikulas z Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda, Kecskemét.

Konferencie sa zúčastnilo 57 účastníkov z 30 rôznych piaristických škôl. Jazykom konferencie bola angličtina, ale niektorým účastníkom bolo umožnené komunikovať v menších skupinách buď po francúzsky alebo po nemecky.

Jedným z cieľov tejto konferencie bolo vymeniť si navzájom skúsenosti z účasti na medzinárodných projektoch Erasmu, bližšie sa spoznať a vytvoriť priestor na diskusiu ohľadom budúcej možnej spolupráce.

Účastníci konferencie si mohli ešte pred jej zahájením vybrať z bohatej ponuky tém diskusií, ktoré ich najviac zaujímajú. Podľa toho boli potom zadelení do skupín. Spomínané témy, ešte okrem možnostiach medzinárodnej spolupráce boli napríklad:

  • Zdieľanie inovácií
  • Motivácia: študentov, učiteľov, rodín
  • Networking – ako na to?
  • Individuálne študentské výmeny
  • Výmena skúseností z dištančného vyučovania: témy, aktivity
  • Technické možnosti a vybavenosť škôl
  • CLIL na online hodinách
  • Dôležitosť spolupráce v procese učenia sa
  • Projektové učenie

Pre viac informácií ohľadom konferencie, prosím navštívte túto stránku.

(Ing. Barbora Šušolová)