fbpx

Školské kolo Zenitu 2021

Školské kolo Zenitu 2021

Dnes sa 4 hodiny štyrom žiakom „z hlavy dymilo“. Vďaka pánovi učiteľovi Stančíkovi sme premenili čitáreň na „programátorské doupě“.

Školského kola súťaže Zenit sa zúčastnili: najmladší Šimon Jurica (2.G, kategória B), Filip Halo (3.G, kat. A), Igor Bielik (3.G, kat. A) a Milan Páleš (4.G, kat. A). Víťazom v kategórii starších (A) sa stal Milan Páleš, pričom vyriešil správne 4 úlohy z desiatich.

Je správne vychádzať mimo svojej komfortnej zóny, tak pre tých z vás, ktorým programovanie nič nehovorí, ponúkam pre zaujímavosť a lepšiu predstavu aspoň jedno zadanie:

Z piatich zadaných čísel vytvorte výberom niekoľkých z nich najväčší možný súčet. Napríklad:

Vstup:  -4  2  5  0  6

Výstup (riešenie): 13

(Lebo sa najviac oplatí vybrať si 2, 5 a 6, čo je spolu 13)

Zdrojový kód tejto úlohy má asi 20 riadkov. Treba v prvom rade načítať tých 5 čísel. Následne z nich pomocou podmienky vybrať len kladné. Nakoniec ich sčítať a vypísať výsledok.

(text a foto: Mgr. Vladimír Ondrejka)