fbpx

Patrocínium – sv. Jozef Kalazanský

Chýba ti škola? Už nevieš čo s voľným časom? Chcel by si prispieť k oslave sv. Jozefa Kalazanského, zakladateľa našich piaristických škôl? Nakresli, nahraj, vystrihni, zlep, naspievaj, odfotografuj … vytvor dielko, ktoré ostatným pripomenie...

Viac

iBobor bol tento rok online

Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do informatickej súťaže iBobor. Súťažili sme v kategóriách: Drobci, Bobríci, Benjamíni, Kadeti a Juniori. Najúspešnejšími riešiteľmi boli naši najmladší. Evan Buzna, Juraj Ruttkay a Alex Čmelo...

Viac

Zimná potravinová zbierka

Pomôžme nákupom trvanlivých potravín alebo drogérie v obchodoch TESCO Organizátor: TESCO Dátum: 19. 11. – 3. 12. 2020 – zbierajú sa trvanlivé potraviny a drogéria Obchodný reťazec TESCO  organizuje 8. vianočnú potravinovú zbierku...

Viac

Jesenné kúzlenie

Deti štvrtého ročníka si pripomenuli svoj veľký deň. Aký? Dňa 30.9. 2020 prijali po prvýkrát do svojich srdiečok Pána Ježiša. Svoju veľkú radosť vyjadrili aj počas pobytu na školskom dvore. Z lístia vykúzlili kríž, kotvu, srdce. Tieto symboly...

Viac

Rozsvieťme Slovensko

V októbri už tradične na našej škole prebiehal predaj Sviečok za nenarodené deti. Do celoslovenskej kampane organizovanej Fórom života sa zapojilo viacero dobrovoľníkov z radov našich študentov, z tried  TERCIA, VII.A, IX.A a IX.B. Srdečná vďaka...

Viac

Výberové konanie na funkciu riaditeľa

Výberové konanie na funkciu riaditeľa

Rehoľa piaristov na Slovensku, ako zriaďovateľ Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza, v súlade s ustanovením  §4 odst. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení...

Viac

Školské kolo súťaže ZENIT

V utorok sa konalo školské kolo súťaže Zenit v programovaní. Je to prestížna stredoškolská súťaž, ktorá sa tento rok konala netradičnou formou – dištančne. Študenti a študentky 4 hodiny programujú a svoje výsledky posielajú do tzv...

Viac