fbpx

Riaditeľské voľno 27.1.2023

Riaditeľské voľno 27.1.2023

Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom školy, že dňa 27.1.2023 bude udelené žiakom ZŠ, GYM a SOŠ riaditeľské voľno. Dôvodom udeleného voľna je účasť učiteľov na vyhodnocovacej konferencii rozvojového programu Premena školy zvnútra. (riaditeľ...

Viac

Ceny obedov od januára 2023

Ceny obedov od januára 2023

Ceny obedov pre žiakov PSŠ F. Hanáka od 01.01.2023 MŠ – celodenná: denne 3,30 €, mesačne 69,30 €   MŠ – poldenná: denne 2,90 €, mesačne 60,90 €   ZŠ – I. stupeň: denne 2,70 €, mesačne 56,70 €   ZŠ – II. stupeň: denne 2,90 €...

Viac

Vianočný bazár

Vianočný bazár

V stredu 21.12. sa na našej škole uskutočnil Vianočný bazár. Táto akcia trvala od druhej do štvrtej vyučovacej hodiny a prišli sa sem postupne pozrieť triedy 1. stupňa ZŠ, ale aj triedy nižšieho aj vyššieho gymnázia a SOŠ, či dokonca niektorí...

Viac

Požehnané vianočné sviatky

Požehnané vianočné sviatky

Ďakujeme vám za prejavenú priazeň počas celého kalendárneho roka. Prichádzajú vianočné sviatky – čas, kedy trávia rodiny viac času spolu. Želáme vám požehnané sviatky, aby aj do vášho príbytku zavítal Spasiteľ sveta a aby vo vašej rodine...

Viac

Strieborní volejbalisti

Strieborní volejbalisti

Naši žiaci sa zúčastnili majstrovstiev okresu vo volejbale stredných škôl. Prinášame pohľad jednej z hráčok: Skončili sme 2. Zápasy: Proti obchodnej akadémii 2:1, proti Vansovej 2:0, proti GVBN 0:2. Prvý set prvého zápasu sme brali ako na...

Viac

Zvonárike dom

Zvonárike dom

Aj keď nás bolo máličko, zažili sme nádherné dopoludnie, preniesli sme sa v čase o niekoľko rokov späť. Tetušky z Lazian nám vo „Zvonárike dome“ nielen porozprávali, ale aj ukázali ako sa voľakedy žilo, aké zvyky a tradície vykonávali...

Viac

Chrípkové prázdniny

Chrípkové prázdniny

Milí rodičia, žiaci, zamestnanci školy! Oznamujeme Vám, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov, rozhodol RUVZ Prievidza o uzatvorení našej školy v termíne od 14. 12. – 19. 12.2022. Opatrenie má zamedziť ďalšiemu šíreniu respiračných...

Viac

Stolovanie

Stolovanie

Ako správne stolovať?….to si Žabky vyskúšali. Prestreli slávnostne stôl, už aj vedia, čo kam patrí. Pomocou pokynov „na, pred, vedľa, do stredu, za, vpravo, vľavo“ sme si zopakovali aj orientáciu v priestore. (Mgr. Michaela...

Viac