fbpx

Nová šanca pomôcť závislým

Nezisková organizácia Spokojnosť opätovne otvorila v utorok v Prievidzi nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu. Venovať sa bude rodinám, ktorých zasiahla závislosť ich rodinných príslušníkov. „Nejdeme sa zamerať iba na rodinu, ale na...

Viac

PRVÍ ABSOLVENTI ECDL KURZU

ECDL (European Computer Driving Licence), resp. Európsky vodičský preukaz na počítače je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača. Certifikáty...

Viac

Rodičovské ďakujem

Milí pedagógovia, chcela by som sa Vám v svojom mene aj v mene celej našej rodiny poďakovať za pomoc, ústretovosť a trpezlivosť, ktorú ste preukázali nášmu synovi Samuelovi  počas štúdia a prípravy na maturitnú skúšku. Boli ste pre neho oporou a...

Viac

Hrali o život

Žiaci, študenti, otcovia i jeden z pátrov piaristov hrali vo finálových zápasoch futbalového turnaja piaristickej školy všetci ako o život. Veď hra je predsa život sám, život žitý radosťou z výhier, ale aj smútkom z prehier, podľa toho, koľko...

Viac

Jesenný zber papiera

V dňoch 30. 9. (pondelok) – 4. 10. 2019 (piatok) sa uskutoční  zber papiera. Papier je možné priniesť ráno 7:00 – 8:00 a poobede 14:00 – 16:00 na školský dvor, prípadne odovzdať priamo v zberných surovinách a priniesť potvrdenie a peniaze. V...

Viac

Jesenný výstup na Kľak

Slnečné počasie, nádherné výhľady a ani dobrá nálada nechýbali na sobotňajšom výlete piaristov. Výstup nebol ľahký, ale všetci sme ho zvládli. Odmenou nám bol pekný deň plný zážitkov strávený s kamarátmi …. Už sa tešíme na ďalšie...

Viac