fbpx

Riaditeľské voľno – 22.12.2016

V súlade s ustanovením § 150 ods. 5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že na 22.12.2016  bolo rozhodnutím riaditeľky Piaristickej...

Viac

„Nová krv“

„Nová krv“ tak sa zvykne označiť niečo nové, niečo pozitívne, niečo, do čoho sa vkladá nádej. Ale aj o mladých sa zvykne hovoriť, že sú nová krv. V piatok 16.12. sa tento titul hodil na 16-tich študentov našej školy. A to doslovne. Stali sa totiž...

Viac

Oznam

Vážení rodičia, Dňa 12.12.2016 na zasadnutí Rady rodičov , bola schválená zmena rozpočtu Združenia rodičov pri PSŠ F: Hanáka. Zmena nastala v položke ročenka, kde suma 1000 eur bola znížená na sumu 540 eur a v položke technika, zo sumy 1200 eur...

Viac

Dejepisná olympiáda – školské kolo

9. decembra 2016 sa v našej škole konalo školské kolo Dejepisnej olympiády. Zo základnej školy sa do súťaže zapojilo deväť žiakov. V kategórii C (9. ročník) súťažilo sedem dievčat z IX. A triedy, v kategórii E (7. ročník) dvaja chlapci zo VII...

Viac