fbpx

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

V dňoch 13. a 20. októbra 2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorá je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka. Zo ZŠ sa na súťaži zúčastnili tri žiačky z 9. A triedy: Timea Fuleková, Sofia Solčányová a Sofia Marasová. Všetky tri dievčatá boli úspešnými riešiteľkami. Výborne zvládli test zameraný na čítanie s porozumením a aplikáciu vedomostí z rôznych jazykových rovín a literatúry, rovnako dobre si poradili aj so slohovými úlohami – s tvorbou textu na zadanú tému a zadaný žáner a s prednesom rečníckeho prejavu. Najväčší počet bodov získala Timea Fuleková. Dievčatám ďakujeme za účasť a pekné výsledky, Timke držíme palce v okresnom kole.

(text: Mgr. Martina Grolmusová)