fbpx

Švihadlové šialenstvo

Švihadlové šialenstvo

Každoročne sa v mesiaci september koná na našom školskom dvore súťaž pod názvom Švihadlové šialenstvo. Akcie sa vždy zúčastnia deti 1. – 4. ročníka. Tento rok sa súťaž konala v dňoch 4.10 – 7.10.2022 a zúčastnili sa okrem detí aj pani učiteľky, pani vychovávateľky a aj pán riaditeľ. Športové výkony boli vyhodnotené sladkou odmenou a  diplomom.

(text a foto: Marta Oršulová)