fbpx

DOBRÚ NOVINU ZO SOŠ NESIEME VÁM…

Komenského inštitút je ustanovizeň, ktorá sa od r. 2016 snaží prispieť k zmene školstva zdola. Z 230 kandidátov si tento vybral práve našu kolegyňu Mgr. Aďku Pastuchovú, aby sa zúčastnila vzdelávacieho online projektu Učitelia v akcii. Veľmi sa s...

Viac

Online stretnutie so študentkou logopédie

V piatok 16. 4. 2021 prijala pozvanie na online hodinu metodiky literárnej a jazykovej výchovy v 2. F Julka Šujanová, absolventka našej školy, teraz študentka 2. ročníka logopédie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Oboznámila nás s rôznymi...

Viac

CESTA BUDÚCEHO UČITEĽA ADAMA PUNU (IV. F)

S malým meškaním, no s o to väčším nadšením sa hlásime s výsledkami celoslovenského kola Olympiády v anglickom jazyku, kde sa náš Adam Puna, žiak IV. F triedy odboru grafik digitálnych médií, umiestnil na 4. mieste! Adam vynikajúco zvládol...

Viac

Od 19.4. nastupuje 8. a 9. roč. ZŠ

Milí žiaci, rodičia, učitelia! Po konzultácii so zriaďovateľom školy a po preštudovaní aktuálnych usmernení Vám oznamujeme, že od pondelka 19.4.2021 nastupujú na prezenčné vyučovanie žiaci 8. a 9. ročníkov základnej školy. Ostatné triedy 2.stupňa...

Viac

Termíny prijímačiek

Termíny prijímačiek

Pripomíname termíny prijímačiek na strednú školu – za gymnázium je to 3. mája a 10. mája (viac info tu), za SOŠ sú všetky informácie rozdelené podľa odborov tu.

Viac

Kto chce, hľadá spôsoby… 3. časť

Ani dištančné vzdelávanie neodradilo naše skvelé francúzštinárky od toho, aby na sebe pracovali a zdokonaľovali sa v jazyku Molièra. Do krajského kola Olympiády vo francúzskom jazyku, ktoré sa uskutočnilo online cez EduPage, sme vyslali...

Viac

Kto chce, hľadá spôsoby… 2. časť

Tak v tomto duchu sa nesú aj tohtoročné predmetové olympiády, aj z pohľadu organizátorov a Iuventy, aj z pohľadu našich žiakov. Opäť ako „v prvom dieli tohto seriálu článkov“ o našich olympionikoch, i v geografickej olympiáde sú počty zapojených...

Viac