fbpx

Vianočný pozdrav

Milo je na slame a na sene, lebo Kristus sa nám narodil, poďte, klaňajme sa mu. Dnes nám prišiel zhora dokonalý dar.   Svätú noc plnú radujúcich sa anjelov, izby voňajúce koledami a svetlo Ďieťaťa z jasličiek, zohrievajúce srdcia a domovy...

Viac

Poďakovanie

Vďaka RAIFFEISEN BANKE a  Vám , milí rodičia a priaznivci školy sme získali finančné prostriedky vo výške 1000 eur za projekt Reálny experiment. Peniaze sme použili na nákup senzorov. Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie výučby prírodovedných...

Viac

Ročenka školy

Už niekoľko rokov vďaka sponzorom  môžeme vydávať Ročenku školy. Touto cestou sa chceme poďakovať tým, ktorí prispeli na vydanie Ročenky  za školský rok 2016/2017. Srdečne ďakujeme spoločnostiam  SAD Prievidza,  tlačiarni Patria 1, ako aj p. ...

Viac

Olympiáda v nemeckom jazyku

Osvojenie si nemeckého jazyka ako jedného z najdôležitejších európskych jazykov je pre mnohých študentov prioritou, pretože tento jazyk má i v našom regióne významné postavenie. Vedieť okrem anglického jazyka ešte jeden cudzí jazyk predstavuje...

Viac

Sviečka za nenarodené deti

Už po siedmykrát sa naša škola pod záštitou rehole piaristov zapojila v závere októbra do projektu Sviečka za nenarodené deti. Hlavnou myšlienkou projektu je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou...

Viac