fbpx

U piaristov to spieva po francúzsky

U piaristov to spieva po francúzsky

Už sa stalo dobrou tradíciou, že vedieme žiakov k spojeniu speváckeho talentu a znalosti jazyka. Pravidelne sa zúčastňujeme súťaže Spievam po francúzsky, ktorú organizuje Francúzsky inštitút v Bratislave a Francúzska aliancia v Banskej Bystrici. Tento rok sme vyslali do Bratislavy na regionálne kolo až 6 čísel:

V kategórii do 14 rokov:

– sólo Ema Lenhartová (sekunda) s kapelou

– duo sestry Šmýkalové (Alžbetka, príma a Agátka, sekunda)

– trio Hanka Šimkovičová, Lívia Laurincová a Magdalénka Orlíková (príma)

V kategórii 15-17 rokov:

– Natálka Korineková (kvinta) s klavírnym sprievodom

– Magdalénka Hudecová (sexta) s kapelou

– Sophia Laluhová (sexta) s kapelou

Získali sme 2. miesto (Lenka) a 3. miesto (Natálka). Lenke držíme palce 27. 5. 2023 na Celoslovenskom kole v Banskej Bystrici.

Veľmi sa tešíme, že takáto súťaž existuje, že nám funguje spolupráca so ZUŠ Ladislava Stančeka, ktorá ochotne pomôže s hudobníkmi, a že sa nám darí motivovať našich žiakov k zdokonaľovaniu sa vo francúzskom jazyku. Pozývame aj budúcich prvákov a prímanov zvoliť si tento nádherný, medzinárodne uznávaný jazyk.

Za krásne foto ďakujeme Francúzskemu inštitútu.

PK CJ (Mgr. Čížová, Mgr. Korineková)