fbpx

Zážitkové vyučovanie prebehlo v Gaderskej doline

Zážitkové vyučovanie prebehlo v Gaderskej doline

Vo štvrtok 13. októbra využili žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka piaristickej základnej školy pekné jesenné počasie a vymenili školské lavice za vyučovanie priamo v teréne. O organizáciu zážitkového vyučovania sa postarala pani učiteľka Monika Píšová, vyučovacie aktivity vytvorili pani učiteľky Kristína Hypiusová a Petra Humajová.

Po príchode do Gaderskej doliny sa žiaci najskôr vybrali smerom k jaskyni Mažarná. Kvôli klzkému terénu však napokon prišli iba k nižšie položenému skalnému previsu, kde sa povenovali biológii (poznávanie rastlín) i geografii (zásady správnej turistiky a správania sa v Národnej prírodnej rezervácii).

Potom sa všetci presunuli na opačnú stranu k Blatnickému hradu. Tu mali šťastie na členov občianskeho združenia Diadém starajúceho sa o záchranu hradu. Jedna z jeho členiek im prezradila viaceré zaujímavosti z histórie a predstavila im tiež činnosť ich združenia. Žiaci sa na tomto mieste zaoberali úlohami z dejepisu (prepojenie histórie Blatnického hradu so všeobecnými vedomosťami z dejín) a literatúry (povesti o Blatnickom hrade).

Okrem prechádzky na čerstvom vzduchu a nových vedomostí získali siedmaci a ôsmaci ako bonus aj utuženie vzájomných vzťahov v ich triednych kolektívoch.

(Text a foto: Petra Humajová)