fbpx

Správa z pobytu vo Viedni – Erasmus

Správa z pobytu vo Viedni – Erasmus

Mgr. Andrea Pastuchová, Viedeň – Rakúsko

Kurz: Burnoutprävention und Stressbevältigung

Dátum: 4.4.-8.4.2022

Miesto: Viedeň – Rakúsko

V dňoch od 4. 4. – 8. 4. 2022 som mala možnosť zúčastniť sa mobility v nádhernom, historickom meste Viedeň. Názov kurzu bol Prevencia Burn out a zvládanie stresu.

Cieľom mobility bolo získať praktické zručnosti dôležité pre profesijny rozvoj, zvýšenie jazykových, sociálnych a kultúrnych kompetencií, učiť sa z príkladov z praxe, nadviazať kontakty a výmena skúseností s ďalšími účastníkmi kurzu.

Kurz poskytol každému účastníkovi tak teoretické, ako aj praktické znalosti týkajúce sa problematiky zvládania stresu a predchádzania vyhorenia. Mali sme možnosť odskúšať si praktické zručnosti npr. rôzne formy relaxácie, autogénny tréning, Jacobsonovu relaxáciu, techniky zamerané na nácvik správneho dýchania a odreagovania sa. Všetky techniky sa dajú aplikovať aj v školskej praxi pre žiakov, aj vyučujúcich.

V poobedných hodinách sme mali možnosť kultúrneho vyžitia – navštívili sme známe historické pamiatky s odborným výkladom, bližšie sme sa spoznali v útulnej rakúskej reštaurácii s lahodnými miestnymi špecialitami. Celý týždeň sme mohli spoznávať Viedeň s jej útulnými zákutiami.

Program Erasmus poskytuje rozšírenie si vlastným obzorov, spoznanie nových ľudí, krajín a je výbornou výzvou pre každého vyučujúceho.

(text a foto: Mgr. Andrea Pastuchová)