fbpx

Zažila som, že nie len vedomosti slúžia človeku

Zažila som, že nie len vedomosti slúžia človeku

Mgr. Dagmar Tragorová

Kurz: Digitale Ideen für den Unterricht: Präsenz, Online oder Hybrid

Dátum: 8.8.-12.8.2022

Miesto: Düsseldorf – Nemecko

Erasmus + vytvára množstvo skvelých príležitostí pre žiakov a učiteľov stráviť čas v zahraničí a zlepšiť si tak svoje poznatky, rozšíriť obzory, získať nové zručnosti a kompetencie a zdieľať skúsenosti s pedagógmi z iných európskych krajín.

V dňoch od 08. – 12.08.2022 som sa zúčastnila ďalšieho vzdelávania učiteľov v Nemecku, v meste Düsseldorf, v rámci programu Erasmus + Digitale Ideen für den Unterricht: Präsenz, Online oder Hybrid/ Digitálne inovácie v prezenčnom, online alebo hybridnom vyučovaní. S poskytovateľom kurzu IIK Institut für internationale Kommunikation e.V v Düsseldorfe som už mala veľmi dobrú skúsenosť. V roku 2017 som sa zúčastnila, kurzu ktorého obsahom bolo tematické používanie e- Learning metód a techník v cudzojazyčnom vyučovaní ( komunikačný jazyk nemecký). Pandémia priniesla dištančné a hybridné vzdelávanie. IIk ako jedna z mála inštitúcií pre ďalšie vzdelávanie učiteľov poskytuje kurzy na získavanie digitálnych kompetencií v aplikáciách, hrách, interaktívnych pracovných materiáloch, vo virtuálnych online platformách kooperujúcich vo všetkých formách vyučovania.

Obzerám sa na obdobie strávené v Nemecku a usmievam sa. Vždy je to pre mňa zaujímavá skúsenosť v mnohých smeroch. Okrem toho, že mi Nemecko poskytuje možnosť byť mimo svoju komfortnú zónu , veľmi ma obohacuje. Dokáže mi každý deň ukázať niečo nové a aj ma prekvapiť. Zažila som, že nie len vedomosti slúžia človeku, ale aj skúsenosti , ktoré tie vedomosti vytvárajú. Žijeme vo svete, kde je veľa príležitostí no niekedy je ťažké vybrať si. Čas strávený v zahraničí nie je nikdy stratený časom. Človek si uvedomí čo všetko má a čo ho čaká doma, ale aj čo on sám môže domov priniesť.

Som veľmi vďačná za tieto príležitosti a teším sa na ďalšie.

(text: Mgr. Dagmar Tragorová)