fbpx

Vidieť chudobných okolo seba

Vidieť chudobných okolo seba

V PSŠ na prvom stupni ZŠ sa odohrala milá udalosť: žiačky Janka Cholevová (II.B) a Bibianka Cagáňová (IV.A) vyhrali výtvarnú súťaž Vidieť chudobných okolo seba. Získali dve prvé miesta vo svojej vekovej kategórii spomedzi všetkých žiakov na...

Viac

Prosba o 2 percentá

Prosba o 2 percentá

Milí rodičia, priatelia našej školy, každoročné v tomto období sa k Vám obraciame s prosbou o poukázanie 2% zo zaplatených daní. Takto pred rokom sme plánovali vybaviť odbornú učebňu biológie a chémie, ale i zabezpečiť na chodbu variabilné...

Viac

Riaditeľské voľno 27.1.2023

Riaditeľské voľno 27.1.2023

Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom školy, že dňa 27.1.2023 bude udelené žiakom ZŠ, GYM a SOŠ riaditeľské voľno. Dôvodom udeleného voľna je účasť učiteľov na vyhodnocovacej konferencii rozvojového programu Premena školy zvnútra. (riaditeľ...

Viac

Ceny obedov od januára 2023

Ceny obedov od januára 2023

Ceny obedov pre žiakov PSŠ F. Hanáka od 01.01.2023 MŠ – celodenná: denne 3,30 €, mesačne 69,30 €   MŠ – poldenná: denne 2,90 €, mesačne 60,90 €   ZŠ – I. stupeň: denne 2,70 €, mesačne 56,70 €   ZŠ – II. stupeň: denne 2,90 €...

Viac

Vianočný bazár

Vianočný bazár

V stredu 21.12. sa na našej škole uskutočnil Vianočný bazár. Táto akcia trvala od druhej do štvrtej vyučovacej hodiny a prišli sa sem postupne pozrieť triedy 1. stupňa ZŠ, ale aj triedy nižšieho aj vyššieho gymnázia a SOŠ, či dokonca niektorí...

Viac

Požehnané vianočné sviatky

Požehnané vianočné sviatky

Ďakujeme vám za prejavenú priazeň počas celého kalendárneho roka. Prichádzajú vianočné sviatky – čas, kedy trávia rodiny viac času spolu. Želáme vám požehnané sviatky, aby aj do vášho príbytku zavítal Spasiteľ sveta a aby vo vašej rodine...

Viac