fbpx

Karneval všetkých svätých

Karneval všetkých svätých

Dňa 27. 10. sa v našej škole uskutočnila akcia s názvom Karneval všetkých svätých. Zapojili sa do nej obe piatacke triedy. Piataci prišli v tento deň do školy v prestrojení znázorňujúcom niektorého zo svätcov. Okrem sv. Márie, Pavla a Patrika nechýbali ani sv. Martin, Monika či sv. Michal archanjel.
Žiaci odetí do typického oblečenia chodili do iných tried, predstavujúc svojho svätého. Neskôr sme sa ako trieda zabávali tancom a hraním hier. Súčasťou programu bola aj svätá omša a možnosť prijatia sviatosti zmierenia.
Prežili sme tak príjemný duchovný a kamarátsky čas v kruhu nášho triedneho kolektívu.

Rovnako si sviatok všetkých svätých pripomenuli aj štvrtáci. Prezliekli sa za svätých a každý z nich porozprával o svojom svätom niekoľko zaujímavých informácií. Takto sme sa mohli naučiť, ako nám títo svätí môžu byť príkladom, v čom nám môžu pomôcť.

(Mgr. Ondrej Vereš, Mgr. Miroslava Verešová)