Aktuálne témy

Návšteva firmy BROSE

Dňa 15.11. 2019 sa skupina našich žiakov z tried septima, oktáva, 3. G a 4. G zúčastnila na podujatí organizovanom firmou Brose. Táto nadväzuje spoluprácu so školami v oblasti kariérového poradenstva. Za týmto účelom pozvala do svojich priestorov...

Viac

Návšteva ôsmakov na mestskom úrade

Deti z 8.A absolvovali v stredu 13. 11. 2019 návštevu na tunajšom Mestskom úrade, kde ich privítala primátorka mesta. Najskôr žiaci prešli spolu s referentkou priestory úradu, kde im bola prezentovaná história a súčasnosť mesta. Následne sa...

Viac

Život pred nežnou

Pri príležitosti blížiacieho sa 30. výročia Nežnej revolúcie sa vo štvrtok 14. 11. 2019 žiaci II.F triedy zúčastnili interaktívnej prednášky k výstave Život pred nežnou v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Organizátorom sa podarilo...

Viac

Jesenné listobranie

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa dňa 24.10 a 25.10. 2019 zapojili do Jesenného listobrania. Celkovo vás bolo 6 učiteľov a 50 žiakov ! Pridali sa aj škôlkári, ktorí tak rýchlo a nadšene pracovali , že som ich nestihla porátať🙂...

Viac

Duchovná obnova: sekunda / kvinta

V dňoch 21. 10. popoludní a 22. 10. októbra dopoludnia vytvorili žiaci kvinty a sekundy úžasnú atmosféru duchovnej obnovy. Kvinta ako organizátor výborne zvládla prípravu programu plného hier, zábavy ale aj ponaučenia. Sekunda ako účastník sa...

Viac