fbpx

Beseda o právach dieťaťa

Beseda o právach dieťaťa

Mesiac november je špeciálne venovaný deťom a ochrane ich práv: 18. november –  Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním 19. november Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. 20. november  Svetový deň...

Viac

Imatrikulácie Príma 2021

Imatrikulácie Príma 2021

Dňa 27.10. boli prímani oficiálne prijatí medzi študentov Piaristického gymnázia. Konala sa totiž ich imatrikulácia. Zaujímavý a na nápady bohatý program si pre nich pripravili študenti z kvarty. Hneď ráno, po príchode do školy, prímanov milo...

Viac

Sviečka za nenarodené deti 2021

Sviečka za nenarodené deti 2021

Naša škola sa aj v tomto roku v mesiaci október zapojila do kampane Fóra života Sviečka za nenarodené deti. V priestoroch školy a piaristického kostola sa s podporou dobrovoľníkov podarilo za predaj sviečok vyzbierať 725 eur, vďaka ktorým sme...

Viac

Veľký Gríč

Veľký Gríč

Keďže Martin na bielom koni neprišiel, deti z krúžku turistiky sa v sobotu vybrali na Veľký Gríč. Prevýšenie vyše 600 výškových metrov budilo rešpekt, ale nikoho z nás neodradilo. Veď na predchádzajúcich turistických vychádzkach sme niečo už...

Viac

Budujeme vzťahy a zbožnosť

Budujeme vzťahy a zbožnosť

Na prelome októbra a novembra mali deti druhého stupňa ZŠ a nižšieho gymnázia možnosť zažiť jednodňovú duchovnú obnovu v exercičnom dome v Chrenovci. Celý program obnov bol zameraný na povzbudenie detí vo viere a upevnenie ich vzájomných vzťahov...

Viac

Kreatívne stvárnenia stavby bunky

Kreatívne stvárnenia stavby bunky

Kto chce pochopiť živú prírodu, potrebuje pochopiť jej základný stavebný “kameň”. Aj porozumenie horúcim témam dnešnej doby (vírusová infekcia, princíp fungovania vakcín) je závislé na porozumení bunke. Mnohí z nás na strednej toto...

Viac

Jeseň na Mariánskom vŕšku

Jeseň na Mariánskom vŕšku

Slnečné dni plné napadaného lístia prilákali prvákov na obhliadku svojej krásy. Cvičenie v telocvični zamenili za vychádzku na Mariánsky vŕšok, kde naplno využili zdravý svieži vzduch babieho leta. Modlitbou pri kríži si pripomenuli blížiace sa...

Viac