Aktuálne témy

POĎAKOVANIE darcom 2 % z daní

Vážení rodičia, milí priatelia, naše srdečné poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí ste nám prejavili dôveru a v roku 2019  venovali 2 percentá z daní v prospech Piaristickej spojenej školy F. Hanáka.   Predseda Združenia rodičov pri PSŠ F...

Viac

Návšteva NR SR

Viac než 30 študentov z prievidzských stredných škôl využilo príležitosť, ktorú im ponúklo mesta Prievidza a zúčastnili sa exkurzie do Národnej rady Slovenskej republiky. Viac než tretinu zo všetkých študentov tvorili žiaci našej Piaristickej...

Viac

Lúčili sme sa so školským rokom, a ďakovali

Počas sv. omše sme ďakovali za uplynulý školský rok 2018/2019. Po jej skončení boli ocenení najlepší študenti jednotlivých organizačných zložiek. Lúčili sme sa s deviatakmi, ale i pátrom Marekom, ktorého čakajú nové výzvy na Piaristickej spojenej...

Viac