Aktuálne témy

Duchovná obnova: sekunda / kvinta

V dňoch 21. 10. popoludní a 22. 10. októbra dopoludnia vytvorili žiaci kvinty a sekundy úžasnú atmosféru duchovnej obnovy. Kvinta ako organizátor výborne zvládla prípravu programu plného hier, zábavy ale aj ponaučenia. Sekunda ako účastník sa...

Viac

Soft skills komunikačné schopnosti

Workshopy z oblasti Rozvoj mäkkých zručností sa uskutočnili pre študentov maturitných a predmaturitných ročníkov. Projekt To dáš!, ktorý v spolupráci so strategickým partnerom getCLIENTS prináša na Slovensko spoločnosť Coca‑Cola HBC Česko a...

Viac

Skaly, skaly samé skaly

V sobotu deti z turistického krúžku využili krásne jesenné počasie a vystúpili na dve skaly. Ako prvú v poradí zdolali Bralovu skalu nad Rematou s nádhernými výhľadmi. Po krátkom oddychu a doplnení síl sa úspešne popasovali aj s Hájskou skalou...

Viac

Nová šanca pomôcť závislým

Nezisková organizácia Spokojnosť opätovne otvorila v utorok v Prievidzi nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu. Venovať sa bude rodinám, ktorých zasiahla závislosť ich rodinných príslušníkov. „Nejdeme sa zamerať iba na rodinu, ale na...

Viac

PRVÍ ABSOLVENTI ECDL KURZU

ECDL (European Computer Driving Licence), resp. Európsky vodičský preukaz na počítače je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača. Certifikáty...

Viac

Rodičovské ďakujem

Milí pedagógovia, chcela by som sa Vám v svojom mene aj v mene celej našej rodiny poďakovať za pomoc, ústretovosť a trpezlivosť, ktorú ste preukázali nášmu synovi Samuelovi  počas štúdia a prípravy na maturitnú skúšku. Boli ste pre neho oporou a...

Viac

Hrali o život

Žiaci, študenti, otcovia i jeden z pátrov piaristov hrali vo finálových zápasoch futbalového turnaja piaristickej školy všetci ako o život. Veď hra je predsa život sám, život žitý radosťou z výhier, ale aj smútkom z prehier, podľa toho, koľko...

Viac