fbpx

Poplatky v MŠ/ŠKD počas prerušenia vyučovania

Prosíme rodičov, ktorých deti navštevujú naše školy a školské zariadenia (materská škola, školský klub detí) v zriaďovateľskej pôsobnosti Rehole piaristov na Slovensku, aby z dôvodu prerušenia školskej dochádzky pozastavili platby príspevkov do škôl a školských zariadení. Zrealizované platby za marec (50%) budú presunuté na obdobie, kedy bude opäť obnovené vyučovanie na školách a v školských zariadeniach. O opätovnom platení príspevkov do škôl a školských zariadení budeme  rodičov informovať.

Ďakujeme za pochopenie!