fbpx

Prijatie Jakuba u pani primátorky

19.6. 2017 sa Jakub Struhačka, žiak 7.A triedy našej piaristickej ZŠ zúčastnil v Obradnej miestnosti mestského domu v Prievidzi slávnostného prijatia najúspešnejších žiakov škôl primátorkou mesta Prievidza. Jakub vyniká najmä v spoločenských...

Viac

Prváci z Cypru poslali našim prvákom listy

Tento mesiac mali naši prváci veľkú radosť.Kamaráti z Cypru odpovedali na listy, ktoré im oni nedávno poslali. Každý žiak dostal list, v ktorom bolo písané v gréckom jazyku aj v anglickom jazyku. Listy boli doplnené milými ilustráciami. Deti sa...

Viac

Oznam z ŠKD

Milí rodičia, oznamujeme vám, že v prvý prázdninový týždeň bude školský klub detí otvorený od 6,30 do 16,30. Poplatok 10,-eur si prosíme uhradiť najneskôr do 23.júna 2017 na zvyčajný účet ŠKD, alebo v hotovosti príslušnej vychovávateľke. Stravné...

Viac

Deviataci sa slovenčiny neboja

24. mája 2017 sa konal nultý ročník novej internetovej súťaže Nebojím sa slovenčiny. Neboja sa jej ani deviataci – súťažiť sa rozhodli ôsmi. Celkovo sa prihlásilo 586 žiakov z rôznych škôl, test odoslalo 569 žiakov. O poradí súťažiacich...

Viac

A medaile sú rozdané

Deti z krúžku Atletika pre deti aj tento školský úspešne ukončili svoje školské športovanie. Po zrátaní dosiahnutých časov, vzdialeností a športových zručností dostali odmeny. Usilovnosť všetkých bola odmenená. Najlepší z najlepších dostali...

Viac