fbpx

Október – mesiac úcty k starším

Dňa 9.10. 2018 sa uskutočnila beseda žiakov 7. ročníka ZŠ a žiakov sekundy gymnázia  s pani Ľubicou Gálisovou, prezidentkou Fóra pre pomoc starším. Na úvod pani Gálisová predstavila občianske združenie a oboznámila mládež  s náplňou  jeho práce.

Fórum sa zaoberá problematikou staroby a starnutia. Svojou činnosťou a aktivitami prispieva k zlepšeniu života občanov v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Pani Gálisová pripomenula mladým, že starší človek si zaslúži úctu, lásku a dôstojný život a že je potrebné chrániť jeho práva.

Starší občania sú neoceniteľnou súčasťou našej spoločnosti. Síce už toľko nevládzu a trápia ich rôzne bolesti či choroby, ale na druhej strane sú zdrojom dlhoročných skúseností a nositeľmi múdrosti.

Pani Gálisová sa podelila so svojimi osobnými skúsenosťami v práci so seniormi, priblížila žiakom, s akým problémami sa musia starí ľudia vysporiadať. Žiaci tak mohli lepšie pochopiť, čo prežívajú starší ľudia, čo ich trápi a čo ich teší.

Beseda sa niesla v príjemnej atmosfére a určite prispela k lepšiemu vzájomnému pochopeniu medzi mladou a staršou generáciou.

Mgr. Anna Čížová