fbpx

So šiestakmi na výstave o africkej Zambii

Žiaci šiesteho ročníka 1. 10. 2018 navštívili Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, kde sa konala výstava predmetov a fotografií z ďalekej africkej Zambie. Prostredníctvom spomienkových predmetov MVDr. Milana Jeřábka spoznali žiaci prírodu, predmety každodennej potreby, hudobné nástroje, plastiky, odevy a zbrane zdobené podľa vkusu a vnímania Zambijčanov. Dodnes sa vyrábajú predovšetkým z prírodných materiálov – drevo, sušené tekvice, koža, lyko rôznych rastlín, prípadne z kovu, a svedčia o zručnosti svojich tvorcov. Pohľad veterinárneho lekára na vlastné desaťročné pôsobenie v tropickej krajine prezradili autentické fotografie zachytávajúce bežný život Afričanov, čaro krajiny a odbornú veterinárnu činnosť autora.

Na otázku, čo žiakov na výstave zaujalo najviac, zaznela jednoznačná odpoveď: „Hudobné nástroje z prírodných materiálov a to, že sme na ne smeli hrať, a tiež mucha tse-tse.“ Jej preparát žiaci mohli vidieť vo vitríne. Rovnako aj komára z rodu anofeles. Mucha tse-tse je v oblasti Afriky veľmi nebezpečná, lebo prenáša spavú nemoc a za rok otrávi a zabije približne pol milióna ľudí a 3 milióny hospodárskych zvierat. Pod hrozbou bodavky tse-tse je veľmi ťažké a nebezpečné zvyšovať v Afrike produkciu chovu dobytka veľmi citlivého na túto chorobu. Pritom obyvateľstvo Afriky je naň v mnohých krajinách odkázané.

Komár z rodu anofeles prenáša maláriu. Pani sprievodkyňa žiakom vysvetlila, že práve malária bola dôvodom, prečo sa autor výstavy vrátil opäť na Slovensko. Jeho manželka totiž ochorela na maláriu 3x, čo už znamenalo značné (život ohrozujúce) zdravotné problémy.

Z hľadiska výuky výstava umožnila žiakom vnímať Afriku cez predmety v zmysle „lepšie raz vidieť a dotknúť sa ako stokrát počuť“.

E. Blašková