fbpx

Štvrtáci v ŠvP

Naši štvrtáci zo ZŠ sa v dňoch 15. -19. mája 2017 zúčastnili pobytu v škole v prírode. Chata u daniela, v ktorej bývali, sa nachádza v Štiavnických vrchoch, v obci Repište. V rámci pobytu si žiaci upevňovali učivo z vlastivedy a prírodovedy, a...

Viac

Návšteva z Cypru cez projekt Erasmus+

Prvý májový týždeň navštívili našu školu dve učiteľky zo základnej školy v Latsia, južnej štvrte mesta Nikózia, hlavného mesta Cypru. V rámci projektu Erasmus+ absolvovali hospitačnú stáž (job shadowing), počas ktorej navštívili 18 vyučovacích...

Viac

NÁŠ DEŇ ZEME

Deň Zeme je deň venovaný našej Zemi. Každoročne sa koná 22. apríla, my sme ho mali 24.4. 2017 na školskom dvore.  Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod...

Viac

Plavecký výcvik

20170410_084319.jpg
20170410_084351.jpg
20170410_085300.jpg
20170410_085820.jpg
20170410_085842.jpg

Naši milí druháci vymenili v apríli školské lavice za plavecké dráhy bazéna. Počas 9 dní ukázali ako dokážu zabojovať, prekonávať strach, objaviť svojho športového ducha a zdolať základy plaveckých štýlov ako znak, kraul, prsia. Výcvik priniesol...

Viac