fbpx

Šiestaci boli na Knižných hodoch

V utorok 29. októbra 2019 sa šiestaci z Piaristickej základnej školy zúčastnili na besede s ilustrátorom Adolfom Dudekom. Akciu usporiadala Hornonitrianska knižnica v Prievidzi v rámci podujatia Knižné hody.

Český ilustrátor a výtvarník, ktorý prievidzskú knižnicu navštívil už po deviatykrát, žiakov hneď zaujal – a to nielen svojimi kresbami, ale i pútavým dynamickým prejavom plným humoru. Šiestaci sa aktívne zapájali do rozhovoru s ním i do tvorivých aktivít, ktoré im ponúkal. Pomocou štyroch geometrických tvarov – kruhu, trojuholníka, štvorca i obdĺžnika – ich naučil nakresliť si postupne prírodnú scenériu, mesto, tvár človeka i celú postavu. Tým im dokázal, že pomocou týchto tvarov dokáže nakresliť každý všetko, čo si aj prakticky vyskúšali.

Záver vystúpenia Adolfa Dudeka patril ilustrátorským hádankám. Pobavil nimi nielen on svoje publikum, ale platilo to i naopak. Mnohé tipy na to, čo asi je nakreslené na obrázku, ktoré žiaci spontánne hádzali do pléna, vyvolali totiž smiech i u samotného autora.

Český ilustrátor detských kníh Adolf Dudek žije vo Frenštáte pod Radhoštěm. Na svojom konte má viac ako 6 tisíc nakreslených obrázkov a viac ako 3 milióny predaných kníh. Viaceré knihy, ktoré ilustroval, vyšli aj v slovenskom preklade, napr. Rozprávaj rozprávku alebo Moja prvá abeceda s písankou. Cieľom jeho vystúpení je učiť deti či dospelých zábavným spôsobom kresliť.

Mgr. Petra Humajová