fbpx

Návšteva Múzea holokaustu v Seredi

Dňa 23. októbra 2019 sme navštívili so žiakmi IX. A triedy, kvarty a kvarty B Múzeum holokaustu v Seredi, ktoré sa nachádza na mieste bývalého židovského pracovného tábora. Absolvovali sme prednášku na tému Deti a holokaust a prehliadku expozície múzea s pútavým odborným výkladom.

Na autentickom mieste získali žiaci veľa nových informácií o tragických osudoch slovenských Židov počas druhej svetovej vojny. Prezreli si dobové dokumenty, fotografie, predmety súvisiace s prenasledovaním a deportáciami Židov v období Slovenského štátu. Dozvedeli sa o živote v tábore, videli, ako vyzerali dielne, v ktorých Židia museli pracovať. Počuli však aj o ľuďoch, ktorí mali odvahu pomáhať prenasledovaným spoluobčanom a zaslúžili sa o ich záchranu. Súčasťou expozície je aj dobytčí vagón, v ktorom v neľudských podmienkach deportovali ľudí do táborov smrti.

Deti si odniesli nielen nové vedomosti o téme holokaustu, ale predovšetkým poznanie, čo všetko môže spôsobiť ľudská nenávisť. Veríme, že to, čo videli a počuli, prispeje k formovaniu ich správnych hodnotových postojov, k uvedomeniu si nezmyselnosti a nebezpečenstva akejkoľvek formy nenávisti, intolerancie, rasizmu, extrémizmu.

Mgr. Martina Grolmusová a Mgr. Katarína Sekrenešová