fbpx

Maturantom

Cieľové požiadavky  na maturitné skúšky platné od 1.9.2018 nájdete tu: http://www.statpedu.sk/sk/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/ Podrobnosti hodnotenia maturitnej skúšky   Načítanie známok z EduPage do elektronickej prihlášky Vzor...

Viac