fbpx

Plenárna schôdza 22.9. 2021

Plenárna schôdza 22.9. 2021

Pozývame vás pozrieť si Plenárnu schôdzu Združenia rodičov pri Piaristickej spojenej škole. V zázname (15 min) vystúpi Ing. Michal Buzna (predseda Združenia), Mgr. Jana Kureková (hospodárka Združenia) a Mgr. A. Jamriško (riaditeľ školy). Ďakujeme...

Viac

I am Remarkable

I am Remarkable

Vďaka občianskemu združeniu „Aj ty v IT“ je na Slovensku od roku 2012 široká paleta možností zameraná na podporu dievčat vo svete IT. Naše študentky z 1.G a 2.G mali dnes šancu zúčastniť sa 90 min online workshopu „I am...

Viac

Projekt EkoAlarm

Projekt EkoAlarm

Budovanie vzťahu k prírode a k jej ochrane je oblasť, na ktorej našej škole mimoriadne záleží. Preto nás veľmi teší, že sme sa stali súčasťou projektu EkoAlarm, ktorého cieľom je zavedenie systému triedeného odpadu. Sme jednou z 380 škôl, ktorej...

Viac

Micro:bity v akcii

Micro:bity v akcii

Nie, nejedná sa o výpredaj za zvýhodnené ceny. Pod „akciou“ myslím ich reálne použitie vo výučbe. Pred časom sme vďaka nadácii Telekom získali do školy sadu Micro:bitov s príslušenstvom (malé programovateľné mikropočítače). Kvôli...

Viac

Účelové cvičenie – Bralova skala

Účelové cvičenie – Bralova skala

Z prázdninových online dotazníkov vyplynulo, že viacerí naši prváci z 1.G majú radi turistiku, prírodu a hory. Tak sme sa rozhodli vo štvrtok si to overiť v praxi. Začali sme v triede krátkym videom o prvej pomoci od známeho YouTubera Baštrnga...

Viac

Stredoškolské štipendium

(školský rok 2020/2021) Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), podľa § 149 Štipendium. Môžeš oň požiadať, ak: si žiakom denného štúdia strednej školy Piaristické...

Viac

Začiatok školského roka

Začiatok školského roka

Tešíme sa na vás vo štvrtok 2.9. 2021, kedy otvoríme nový školský rok 2021/2022. Podmienkou nástupu do školy je vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré je možné jednoducho elektronicky vyplniť aj cez EduPage. Program 2.9. 2021 8:00 Sv. omša pre...

Viac