Piaristické gymnázium Františka Hanáka, Prievidza

Víťazstvo v karate

Naša žiačka Kristína Bruňanská (tercia) sa 2. 12. 2017 zúčastnila Majstrovstiev  Slovenskej republiky v karate, ktoré sa konali v Trnave.  Vo finále sa stretla s minuloročnou majsterkou SR, ktorú porazila 3:2 a stala sa novou Majsterkou Slovenska...

Viac

Rodičovské združenie 

štvrtok  14. 12. 2017 Pozývame rodičov na rodičovské združenie dňa 14. 12. 2017 s týmto programom: 15,30 – stretnutie rodičovskej rady v klube 16,00 – triedne schôdzky 17,00 – stretnutie rodičovskej rady v klube – spätná väzba z triednych...

Viac

Náboj – Junior

Dňa 24. novembra 2017 sme sa (skupinka štyroch študentov kvarty v zložení: Veronika Furjelová, Juraj Čavojský, Patrik Fábrik a ja) zúčastnili fyzikálno-matematickej súťaže NÁBOJ – Junior. Tejto súťaže sme sa zúčastnili aj v minulom školskom roku...

Viac

Olympiáda v nemeckom jazyku

Osvojenie si nemeckého jazyka ako jedného z najdôležitejších európskych jazykov je pre mnohých študentov prioritou, pretože tento jazyk má i v našom regióne významné postavenie. Vedieť okrem anglického jazyka ešte jeden cudzí jazyk predstavuje...

Viac

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku  V pondelok 20. 11. 2017 sa na pôde našej školy  už tradične uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Všetci zúčastnení žiaci bojovali v štyroch kategóriách s gramatikou, počúvaním , čítaním...

Viac

DofE

Slávnostný okamih našich Dofákov Deň 9. 10. 2018 bude v srdciach a mysliach našich žiakov, ktorí sa zapojili do vzdelávacieho programu Ceny vojvodu z Edinburgu navždy nezabudnuteľný, pretože ako prví absolventi našej školy sa zúčastnili...

Viac

Ako sme hľadali nitriansky hradný poklad

V stredu 25. októbra 2017 sa žiaci VII. A a sekundy zúčastnili exkurzie do Nitry. Spoločne navštívili miesta, ktoré sú späté s históriou Veľkej Moravy. Prezreli si areál Nitrianskeho hradu, v ktorom sa nachádza socha Pribinu i morový stĺp. Priamo...

Viac