fbpx

Napriek prekážkam sme úspešne súťažili v olympiádach z biológie a chémie

Napriek prekážkam sme úspešne súťažili v olympiádach z biológie a chémie

V tomto školskom roku sa aj predmetové olympiády nevyhli búrlivému vývoju a prispôsobovaniu dištančným i prezenčným formám, karanténam tried a zmenám termínov zo strany organizátorov. Aj v týchto podmienkach sa našli žiaci ochotní pracovať na sebe a rozvíjať svoje poznanie i rozumové schopnosti. V biologickej olympiáde sa zapojili do kategórií E (odborností botanika, zoológia aj geológia) a teoreticko-praktických častí kategórií C, B a A. Chemici zasa bojovali o vzácne body v kategóriách D, C a B.

A nebolo to márne, mnohí v neľahkých úlohách krajských kôl získali dostatok bodov na to, aby sa stali úspešnými riešiteľmi. V BiO, kat. A sa Tadeáš Koštialik umiestnil na 7. mieste, v kat. B zasa Jana Cigléniová obsadila 8. miesto. Timea Fuleková z 8. A ZŠ po postupe z 2. miesta okresného kola BiO, kat. C získala na krajskom kole 11. miesto. V kat. E, odbornosť botanika sa do krajského kola dostala aj Agáta Šmýkalová, kde obsadila 8. miesto, v odbornosti geológia sa Jánovi Lienerovi podarilo prebojovať až na 1. miesto a postúpiť do celoštátneho kola do Tatranskej Lomnice, kde sa umiestnil ako 6.

Aj chemikom sa darilo a v kategórii D sa na krajskom kole umiestnil Šimon Macho na 7. a Daniel Jurčák na 2. mieste. Tiež na krajskom kole v kategórii C zasa Karolína Kulichová získala 6. miesto.

(Mgr. Marek Šimurka)