fbpx

Úspech našej nadanej poetky

Úspech našej nadanej poetky

V tomto roku sa konal už  devätnásty ročník súťaže v umeleckej tvorbe Literárna jar Ondreja Čiliaka, ktorú vyhlasuje Hornonitrianska knižnica v Prievidzi a má celoslovenskú pôsobnosť. Súťaž je výnimočná aj tým, že umožňuje prejaviť talent nielen mladým začínajúcim autorom, ale aj staršej generácii. Ich básnické alebo prozaické práce tento rok hodnotila porota v zložení Marta Hlušíková, Jozef Slovák, Marek Mittaš a jej predseda Jozef Heriban.

Mimoriadne nás teší, že v kategórii pätnásťročných autorov porotu zaujala aj Natália Korineková, študentka kvarty, ktorá sa umiestnila na krásnom 2. mieste s toto básňou.

PANI JESEŇ

Tá, ktorá si uplietla veniec z javorových listov
Tá, ktorá dúšok po dúšku popíja čaj zo šípok
Tá, ktorá má vrecká plné žaluďových klobúčikov
Odetá do vlneného purpuru
Gaštany sa za ňou sypú keď beží ulicou
A celá roztrasená vykúka spoza múru
Čakajúc na toho kto ju bude ľúbiť.
Ktorý jej studené kvapôčky dažďa utrie z líc
Ktorý jej lásky večnosť sľúbi
Jeden deň sa premení na tisíc
Prebdených nocí, občas líška poblúdi
Ženích november vyzerá ju v zástupe mladíc.

Natálke srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu a prajeme jej veľa ďalších tvorivých inšpirácií.

(PK SJL gymnázium)