Piaristické gymnázium Františka Hanáka, Prievidza

Prijímacie konanie

Pre nové informácie k 8-ročnému gymnáziu rolujte nižšie 4-ročné gymnázium   Záväzne potvrdenie o nastúpení- nenastúpení na štúdium Kritériá prijímacieho konania na štvorročné gymnázium pre školský rok 2020/2021- inovované Priebežné výsledky...

Viac

Maturantom

Cieľové požiadavky  na maturitné skúšky platné od 1.9.2018 nájdete tu: http://www.statpedu.sk/sk/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/ Zloženie maturitných predmetov Voliteľné predmety Podrobnosti hodnotenia maturitnej skúšky Harmonogram...

Viac