fbpx

Toulon 21.9. – 28. 9. 2019

Bah bon, ako vyskúšať všetky dopravné prostriedky za jeden týždeň? Stačí sa vybrať do Francúzska. Už len kým sme v sobotu prišli do Paríža, s kuframi sme prebrázdili letisko, autobusové, vlakové a metro stanice. A ako zistíte, že v Paríži ste na...

Viac

PRVÍ ABSOLVENTI ECDL KURZU

ECDL (European Computer Driving Licence), resp. Európsky vodičský preukaz na počítače je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača. Certifikáty...

Viac

Noc výskumníkov s našimi víťazmi

Koncom minulého školského roka sa 8 šikovných študentov kvinty zapojilo do celoslovenskej súťaže v tvorivom písaní – Štefánikova pohľadnica. Ich úlohou bolo naštudovať si základné informácie o vedeckých pobytoch M. R. Štefánika a v jeho...

Viac

Jesenný zber papiera

V dňoch 30. 9. (pondelok) – 4. 10. 2019 (piatok) sa uskutoční  zber papiera. Papier je možné priniesť ráno 7:00 – 8:00 a poobede 14:00 – 16:00 na školský dvor, prípadne odovzdať priamo v zberných surovinách a priniesť potvrdenie a peniaze. V...

Viac

Výstava húb v priestoroch našej školy

Teplé septembrové počasie vyhnalo do prírody nielen pána učiteľa Mareka Šimurku, ale aj niektorých študentov sexty a II.G. Z ich hubárskych úlovkov vznikla zaujímavá výstava „Poznáte naše huby?“, ktorá poslúžila na študijné účely študentov...

Viac

Deň gramotnosti

Každý rok si 8. 9. pripomíname Medzinárodný deň gramotnosti. V tento deň zvlášť myslíme na deti v chudobných a rozvojových krajinách, ktoré nemajú primerané životné podmienky, aby mohli navštevovať školu a získať vzdelanie. Vďaka p. uč. Gondovej...

Viac

Naši Dofáci oceňovaní po druhý krát

Deň 10. september 2019 sa zapíše do sŕdc našich študentov ako nezabudnuteľný. V priestoroch bratislavskej Starej tržnice boli v rámci medzinárodného programu DOFE ocenení  jedenásti študenti gymnázia a dvaja študenti SOŠ. Našim študentom, ktorým...

Viac

Stredoškolské sociálne štipendium

Stredoškolské sociálne štipendium (školský rok 2019/2020)   Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),  podľa § 149 Štipendium.   Môžeš oň požiadať, ak: si...

Viac