fbpx

Náš rečník bol úspešný aj v celoslovenskom kole súťaže Štúrov Zvolen

Na začiatku júna sa vo Zvolene uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen, ktorého sa po víťazstve v krajskom kole zúčastnil Adrián Mečiar, študent III. G triedy nášho gymnázia. Svojím kultivovaným prejavom zaujal odbornú porotu a odniesol si zo súťaže mimoriadne ocenenie – Cenu Matice slovenskej. K tomuto výnimočnému úspechu mu srdečne  blahoželáme a ďakujeme  za vzornú reprezentáciu školy.

PK SJL