fbpx

„Dofáci“ opäť putovali za zážitkami

Aj tento školský rok sa našlo 19 nadšencov, ktorí sa zapojili do rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) , ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote.

Súčasťou programu sú aj expedície, ktoré pozostávajú z putovania spojeného s prenocovaním v prírode. A tak, tri partie našich študentov, absolvovali dobrodružné chvíle v prírode. Preverili svoje schopnosti a zručnosti spojené so stavaním stanu, varením jedla a neľahkým terénom. Všetko však spoločnými silami zvládli a odniesli si veľa zážitkov.

Mgr. Monika Píšová