fbpx

Oceňovanie víťazov okresných kôl olympiád a súťaží

5. júna 2019 sa v KaSS v Prievidzi konalo kultúrne podujatie organizované prievidzským CVČ, ktorého hlavným bodom bolo oceňovanie víťazov okresných kôl olympiád, vedomostných a umeleckých súťaží v školskom roku 2018/2019. Medzi najlepších v okrese patria aj deviati žiaci z našej školy (6 žiaci zo základnej školy a 3 žiaci z gymnázia). Základná škola dosiahla úžasné výsledky v Pytagoriáde a v Dejepisnej olympiáde. Gymnazistom sa výborne darilo v Biologickej olympiáde a taktiež v Pytagoriáde a v Dejepisnej olympiáde. V Dejepisnej a Biologickej olympiáde dosiahli naši žiaci vynikajúce výsledky aj v krajských kolách súťaží.

Základná škola

PYTAGORIÁDA 

Michal Maroši (III. A) – 1. miesto v OK v kategórii P3

Stanislav Janeček (III. A) – 2. miesto v OK v kategórii P3

Andrej Macho (IV. A) – 3. miesto v OK v kategórii P4

 

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Andrej Mazánik (IX. A) – 1. miesto v OK v kategórii C (5. miesto v KK)

Jakub Struhačka (IX. A) – 2. miesto v OK v kategórii C (2. miesto v KK)

Branislav Mazánik (VI. A) – 3. miesto v OK v kategórii F

 

Gymnázium

PYTAGORIÁDA

Šimon Macho (príma) – 1. miesto v OK v kategórii P6

 

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Adam Borák (tercia) – 1. miesto v OK v kategórii D (1. miesto v KK)

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Lea Gregorová (kvarta) – 1. miesto v OK v kategórii C (2. miesto v KK)

 

Našim šikovným matematikom, historikom a biologičke srdečne blahoželáme, ďakujeme za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy a prajeme, aby si počas prázdnin oddýchli a v novom školskom roku naďalej rozvíjali svoje talenty.

Mgr. Martina Grolmusová