Piaristické gymnázium Františka Hanáka, Prievidza

Akadémia veľkých diel

Piaristická Spojená Škola ponúka pre študentov vyššieho gymnázia a strednej odbornej školy program Akadémia veľkých diel. Jedná sa o voľnočasový program pre stredoškolákov na Slovensku zameraný na rozvoj charakteru, kritického myslenia, čítania s...

Viac

Stredoškolské štipendium

(školský rok 2020/2021)   Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),  podľa § 149 Štipendium. Môžeš oň požiadať, ak: si žiakom denného štúdia strednej školy...

Viac

Dôležitý oznam

Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste zvážili nástup Vášho dieťaťa do školy počas prvého týždňa, ak ste v predchádzajúcich dňoch pricestovali zo zahraničia. Vaše dieťa bude ospravedlnené do 7. 9. 2020. Prosíme, aby ste túto skutočnosť nahlásili...

Viac

Milí žiaci, študenti,

prajeme Vám príjemné prázdniny a tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku 2020/2021. Stretneme sa 2.9.2020 o 8.00 vo vašich triedach, o 9.00 bude slávnostná sv. omša.

Viac

CESTOVANIE PO SLOVENSKU – ALE KAM?

Poradia vám žiaci kvarty A a kvarty B! Koronavírus nás usadil doma a mnohí tí, ktorí radi cestovali do zahraničia, pomýšľajú na letnú dovolenku na Slovensku. Uvedomujeme si aké krásy prírody a poklady kultúry máme aj u nás? Žiaci kvarty na...

Viac