fbpx

Veľtrh CONECO

conecoKaždoročne sa koná veľtrh CONECO, ktorého sme sa aj mi zúčastnili žiaci SOŠ dňa 26. 3. 2015. Výstava prináša možnosti vidieť nové trendy v stavebníctve, architektúre všetko potrebné pre stavbu a rekonštrukciu: od stavebných materiálov, okná, dvere, strechy, elektroinštalácie až po ochranu životného prostredia a úpravy vody, čističky odpadových vôd.

Na výstave sme videli aj novú sekciu VODA, ktorá súvisela s oslavou Svetového dňa vody. Aj táto výstava ako aj prospekty a propagačné brožúrky, ktoré sme si priniesli ,  bude nám prínosom pre naše ďalšie štúdium v našom odbore murár.

Ing. Daniela Kováčová