Čo priniesť v 1. deň

Čo priniesť v 1. deň

V prvý deň je potrebné priniesť:

 • prezuvky
 • pyžamko
 • zubnú kefku
 • hrebienok
 • prefotenú kartičku poistenca
 • zásterku na maľovanie
 • osobné veci na prezlečenie (do skrinky) – náhradné spodné prádlo, tepláky, tričko, ponožky, krátke nohavice, pokrývka hlavy, mikina
 • môže si zobrať obľúbenú hračku, vankúšik alebo niečo, čo mu bude pripomínať domov
 • cvičky pre deti od 4r. (Trieda „Žabky“)

V deň nástupu dieťaťa do materskej školy rodič odovzdá:

 • tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti – na vyplnenom tlačive musí byť uvedený dátum – deň nástupu dieťaťa do materskej školy
 • Splnomocnenie – na preberanie detí z MŠ inými osobami ako rodičmi ( zákonnými zástupcami) dieťaťa
 • Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so spracúvaním osobných údajov

Tlačivá sú k dispozícii v materskej škole alebo si ich môžete stiahnuť v tejto sekcii.