fbpx

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania

Keďže naši prví grafici sú už v treťom ročníku, sme veľmi radi, že firma Agentúra Tympany, s.r.o. so sídlom v Handlovej uzavrela s nami Zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania do konca školského roka 2015/2016. Naši grafici budú v tejto firme vykonávať praktické vyučovanie formou odborného výcviku, čím získajú mnoho praktických zručností. Zmluva je k nahliadnutiu u riaditeľky školy.