fbpx

Európa v škole

Zdá sa ti, že už máš všetky súťaže vyskúšané? Máš pocit, že v tebe drieme talent, o ktorom nevieme? Máš chuť reprezentovať svoju školu, ale doteraz si nenašiel vhodnú oblasť alebo tému? Je tu „Európa v škole“. Európa v škole je medzinárodný projekt spojený so súťažou, určený deťom a mládeži vo veku 6 – 19 rokov. Projekt je organizovaný v 36 krajinách Európy pod záštitou medzinárodných organizácií. Je nástrojom proeurópskej výchovy a implementácie európskej dimenzie do procesu vzdelávania a výchovy k občianstvu.

Témou 63. ročníka je „Žime spoločne v mieri“ a rok „Boja proti násiliu páchanému na ženách“. Nahliadni do prehľadu vekových kategórií a príslušných tém, oslov zodpovedné osoby a zapoj sa! Tvoje práce čakáme do konca decembra 2015. Školské kolo, v ktorom Študentská rada spolu s komisiou učiteľov vyberú tie najlepšie práce sa uskutoční v januári 2016. Víťazné práce poputujú do obvodného kola (ZŠ) a krajského kola (GYM, SOŠ). Bližšie info aj na webe www.iuventa.sk v sekcii Olympiády a súťaže.

Informácie o projekte …