fbpx

Oznam

Milí rodičia, dňa 10.12.2015  sa koná akcia Babyssiting Day – Deň varovania. Štát poskytuje na vzdelávanie a výchovu Vášho dieťaťa tak malé prostriedky, že to pokryje výdavky iba na jeho stráženie – varovanie. Pripravovaný  babysitting  je ale pre každé dieťa málo, preto upozorňujeme na to, že my ho chceme aj vychovávať a vzdelávať. V momentálnych podmienkach to nie je možné.  A my sa odmietame ďalej len nečinne prizerať.

Učitelia školy

Jeden z motívov, prečo sa tejto formy štrajku zúčastníme, je čisto pragmatický. Stačí sa pozrieť na okolité krajiny a zistíme, že sú na tom inak, ako sme my. Aj v iných krajinách majú v školstve osobité problémy, ktoré potrebujú vyriešiť. U nás je situácia špecifickejšia najmä preto, lebo z krajín OECD dávame do škôl najmenej peňazí. Mzdy učiteľov sú neporovnateľne nízke a podstatný je aj fakt, že na vedu a výskum ide v porovnaní s okolitými krajinami najmenej. Prečo je to tak? Veď sú to práve naše deti v školách, ktoré majú právo na kvalitné vzdelanie a učiteľov, no bez peňazí v školách je toto právo iba akási prázdna fráza bez formy a obsahu.

Nie je to iba o nás, je to aj o deťoch.

bsday