Deň otvorených dverí – SOŠ: 26.2.2016 od 9:00 – 12:30