Deň otvorených dverí na gymnáziu a SOŠ

Deň otvorených dverí na gymnáziu a SOŠ

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí navštívili našu školu počas prezentačnej akcie Deň otvorených dverí uskutočnenej dňa 26.2.2016. Chodby sa zaplnili a učebne ožili interaktívnym programom pre návštevníkov.

Zároveň oznamujeme širokej verejnosti, že pripravujeme ešte jednu možnosť zoznámiť sa s našou školou, jej ľuďmi a atmosférou. Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa bežného vyučovania podľa platného rozvrhu, a to v dňoch 21. a 22. marca 2016 v čase od 8.00 do 13.00 hodiny.

Príďte, budete srdečne vítaní!