Grafici na exkurzii v Banskej Bystrici

Grafici na exkurzii v Banskej Bystrici

Dňa 20. 4. 2016 žiaci našej strednej odbornej školy v odbore grafik digitálnych médií navštívili FAKULTU PRÍRODNÝCH VIED UNIVERZITY MATEJA BELA a AKADÉMIU UMENÍ v Banskej Bystrici.Na fakulte prírodných vied žiaci navštívili KATEDRU INFORMATIKY, kde ich srdečne privítal vedúci katedry PaedDr. Mgr. Vladimir Siládi, PhD. a oboznámil žiakov s oblasťami výskumu riešenými na pôde katedry. Nasledovala prednáška na tému „Využitie virtuálnej reality na liečbu fóbií“ (prednášajúca Ing. Horváthová Dana, PhD.) Po prednáške si žiaci mohli prezrieť laboratórium virtuálnej reality a pozrieť ukážky projektov študentov z predmetu „Multimédiá“ a „Multimediálna tvorba.

Po obede sa žiaci presunuli na FAKULTU DRAMATICKÝCH UMENÍ AKADÉMIE UMENÍ, kde nás opäť srdečne privítali. Žiaci si mohli prezrieť priestory určené pre divadelnú, filmovú, televíznu tvorbu i réžiu. Žiakov zaujala aj prehliadka dabingového štúdia, ukážky práce osvetľovača, zvukára a špeciálne učebne, určené na profesionálne spracovanie obrazu a zvuku. Na konci exkurzie si žiaci ešte prezreli zábavné prezentácie projektov zameraných na 3D modelovanie. A tak zakončili náročný deň.

[nggallery id=289]

Iveta Nedeljaková