Biblia očami detí

Biblia očami detí

Aj v tomto školskom roku sa žiaci 1. stupňa ZŠ zapojili do výtvarnej súťaže Biblia očami detí. A opäť úspešne ! V rámci Banskobystrickej diecézy sme si „vymaľovali“ tri ocenenia.

2. kategória  ( 1. – 2. roč. ) :

3. miesto – Romanka Dírerová  ( 1.A )

3. kategória  ( 3. – 4. roč. ) :

1. miesto – Lenka Kollárová ( 4.A )

2. miesto – Martinka Krahulcová  (4.B )

Celoslovenské vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 7. mája 2016 v Levoči.

Veľmi nás potešilo, že medzi ocenenými opäť figurovala aj Lenka Kollárová, ktorá získala 3. miesto.

Dievčatám blahoželáme a prajeme aj v budúcom školskom roku veľa tvorivých nápadov.

IMG_20160524_083622

Mgr. Mária Mačuhová