Stretnutie s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky