Naši absolventi

Naši absolventi

image indexPosledné dni v škole boli pre našich žiakov – murárov veľkou zaberačkou. Čakali ich v dňoch 20. – 23. júna 2016 záverečné skúšky (písomné, praktické a ústne), kde mohli preukázať získané vedomosti a zručnosti  vo svojom študovanom odbore. Všetci žiaci skúšku úspešne ukončili z čoho sa veľmi tešili. Chlapci  GRATULUJEME.
Ing. Daniela Kováčová