Piaristické gymnázium oslavovalo 20. výročie znovuobnovenia činnosti

Piaristické gymnázium oslavovalo 20. výročie znovuobnovenia činnosti

29. júna 2016 sa o 10. 00 v aule Žilinskej univerzity konal slávnostný program pri príležitosti osláv 20. výročia znovuobnovenia činnosti piaristického gymnázia v Prievidzi a zároveň 350. výročia príchodu piaristov do nášho mesta. Predchádzala mu slávnostná sv. omša, na ktorej sa zúčastnilo celé spoločenstvo piaristickej školy.

Akadémia v podaní účinkujúcich absolventov i súčasných študentov nášho gymnázia bola pestrou zmesou video produkcie, hudobného a umeleckého programu, spomienok osobností spojených s históriou školy i prezentácie schopností našich žiakov v oblasti vedy a kultúry. Odzneli mnohé výpovede plné ocenenia a vďačnosti za prínos, ktorý škola pre jej členov predstavuje.

Podujatie odštartovali tóny ľudovej hudby v podaní cimbalovky a slávnostný príhovor pani riaditeľky RNDr. Viery Beňovej. Nasledovala humorná scénka o stvorení žiaka a spomienky pátra Jána Hríba, SchP., ktorý je so školou spojený už takmer dve desaťročia, a pána zástupcu Ambróza Jamriška, ktorý predstavil prínos riaditeľov školy. Príhovory sprevádzala prezentácia fotografií zo života školy počas uplynulých 20 rokov. Nasledovali ukážky tancov z rôznych národov, príjemnú atmosféru v podobe francúzskej piesne navodila aj Viktória Granecová, víťazka celoslovenského kola súťaže Spievam po francúzsky.

Svoje úspechy na poli vedy predstavili najskôr študenti so súťažným fyzikálnym videom a potom Ivan Petrovič, ktorý sa venuje projektu a výskumu pestovania paprík a získal druhé miesto v celoslovenskom kole Biologickej olympiády. Živé vystúpenia dopĺňali tzv. zdravice vo forme videa, v ktorých mohli žiaci, absolventi aj učitelia vyjadriť svoje blahoželania. Napokon moderátorská dvojica opäť ohlásila cimbalovku zloženú z mladých gymnazistov, ktorá slávnostný program ukončila.

Nášmu výnimočnému gymnáziu v prievidzkom okrese prajeme, aby v duchu zakladateľa sv. Jozefa Kalazanského a jeho hesla “zbožnosť a veda” mohla naďalej vytvárať priaznivé podmienky pre výchovu a vzdelávanie mladej generácie v odbornosti i kresťanských hodnotách.

[nggallery id=339]

Mgr. Zuzana Škrinárová