fbpx

Projekt RENOVABIS – nová IKT učebňa v našej škole

Vďaka finančným zdrojom z projektu RENOVABIS sme mohli od 5. septembra 2016 začať využívať novú kompletne vybavenú IKT učebňu pre  27 žiakov, čo nám umožní zvýšiť kvalitu vzdelávania v prírodovedných predmetoch, v cudzích jazykoch i rozvoj informačno-komunikačných zručností  našich žiakov.

Učebňa bude slúžiť aj pre zamestnancov na ich ďalšie vzdelávanie v oblasti využívania moderných technológií a inovačných metód vo vyučovaní formou vzájomného učenia sa i školení.

Môže pomôcť zabezpečiť študentom a rodičom zo sociálne znevýhodneného prostredia prístup k vzdelaniu, poskytneme ju na kurzy rodičov a snúbencov i na duchovné obnovy, ktoré sú organizované v našej škole.

Dúfame, že aj tak prispejeme k budovaniu spoločenstiev a k výmene informácií medzi rodičmi, učiteľmi a mladými veriacimi.

[nggallery id=354]

Mgr. Jana Kureková