fbpx

Adolf Dudek

So žiakmi 7. ročníka sme sa zúčastnili v Okresnej knižnici v PD stretnutia s ilustrátorom detských kníh Adolfom Dudekom. Jeho kreatívne vystúpenie žiakov rozosmialo, rozptýlilo a zároveň sa počas neho naučili kresliť niektoré obrazy zo života pomocou 4 geometrických tvarov – kruhu, štvorca, obdĺžnika a trojuholníka. Podujatie bolo mimoriadne kreatívne, vtipné, v spôsobe podania autorom i v samotnom jeho obsahu „výuky kreslenia“.
[nggallery id=373]
Elena Blašková