fbpx

4. miesto v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa konalo 15. novembra 2016 v CVČ Spektrum v Prievidzi.  Našu základnú školu reprezentovala Lenka Bobáľová, žiačka IX. A triedy. V konkurencii 23 súťažiacich ukázala vynikajúce vedomosti a kreativitu a stala sa úspešnou riešiteľkou. Výborné výsledky dosiahla v písomnej časti – za test zameraný na čítanie s porozumením a analýzu textov z hľadiska jazykových rovín získala 23 bodov z 25 bodov, za transformáciu textu získala 13 bodov z 15 bodov. Od umiestnenia na víťazných pozíciách ju delilo len menšie zaváhanie pri prednese prejavu. Celkovo získala 45 bodov z maximálneho počtu 55 bodov a umiestnila sa na krásnom 4. – 7. mieste (4 súťažiace mali rovnaký počet bodov). Lenke blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 

Mgr. Martina Grolmusová